BankalarEmlak TrendGenelGeneralHaberlerToki-Emlak Konut

TOKİ’DE YENİ SATIŞ

Silivri Alipaşa evlerin de 88 tane dairenin kuralı satışı için kayıtlar bugün başladı. 24 Mayıs – 28 Mayıs arasında devam edecek olan bu kayıtlar için kur’a 04 Haziran günü olacaktır.

Proje Adı: İstanbul Silivri Alipaşa Mah. 1., 2. ve 3. Etap Projeleri
Satışa Sunulan Konut Sayısı: 2+1 konut 88 adet
Satış Yönetimi: Kuralı Satış
Satıcı: Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (İdare)
Adres: Bilkent Plaza, B1 Blok, 06800, Bilkent, Ankara
İletişim İnternet: www.toki.gov.tr
İletişim telefon: 444 86 54
Başvuru tarihleri: 24 Mayıs 2021 – 28 Mayıs 2021
Başvuru Bedeli: 1.000 TL
Başvuru Yapılacak Banka Şubesi: T. Halk Bankası AŞ. İstanbul İlindeki Şubeleri ve e-Devlet üzerinden (eDevlet başvuruları 27 Mayıs 2021 tarihinde sona erecektir.)
Başvuru alınacak konut tipleri: 2+1
Kura Tarihi: 04 Haziran 2021
Sözleşme İmzalanacak Banka Şubesi: İstanbul Silivri Alipaşa Mah. 1. ve 2. Etap Projeleri hak sahipleri T. Halk
Bankası A.Ş. Silivri Şubesinde, İstanbul Silivri Alipaşa Mah. 3. Etap Projesi hak sahipleri T. Halk Bankası A.Ş.
E-5 Şubesinde sözleşme imzalayacaktır.
Asil Hak Sahipleri Sözleşme İmzalama Tarihleri: 14 Haziran 2021 – 18 Haziran 2021 arasında
Yedek Hak Sahipleri Sözleşme İmzalama Tarihleri: 28 Haziran 2021 – 29 Haziran 2021 arasında
(Asil hak sahipleri sözleşme imzalama işlemlerini tamamladıktan sonra kalan konutlar için)
Başvurular 1 kategoride kabul edilecektir;
1)“Diğer alıcı adayları” kategorisi
1) BAŞVURU ŞARTLARI:

 1. T.C. vatandaşı olması,
 2. Başvurulan projenin bulunduğu il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor
  olması veya il nüfusuna kayıtlı olması,
  Başvuru sahibinin kendisinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının Toplu Konut İdaresinden konut satın
  almamış olması ve tapuda kayıtlı kat irtifaklı/kat mülkiyetli bağımsız bir bölümün veya müstakil
  konutunun bulunmaması (tarla, bağ, bahçe, köyevi ve işyeri hariç)
 3. Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması gerekmekte olup, ancak eşi vefat etmiş olan çocuklu dul
  bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır.
 4. Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 7.500.-TL olması, (Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki
  çocuklarının gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en
  fazla 7.500.-TL olması gerekmektedir.)
 5. Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet
  başvuru yapılabilecektir. Birden fazla başvuru yapılması halinde başvurular geçersiz sayılacaktır.
  2) BAŞVURU İŞLEMLERİ, GEREKLİ BELGELER ve BAŞVURU BEDELİ İADESİ:
 6. Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
  Ayrıca,
 7. Başvuru Formu,
  • Kategorisine göre yetkili banka şubelerinden 2 nüsha olarak temin edilecektir,
  • Banka tarafından numaralandırılarak teslim alınacak ve 1 nüsha da başvuru sahibine geri verilecektir.
 8. Başvuru işlemleri sırasında alıcı adaylarından başvuru sırasında başvuru bedeli alınacaktır.
  Başvuru Bedellerinin İade Edilmesi:
  • Kurada, asil ve yedek olarak hak sahibi olamayanlar 08 Haziran 2021 tarihinden itibaren,
  • Kura sonucu konut satın alma hakkı kazanan ancak sözleşme imzalamayan asil hak sahipleri başvuru
  bedellerini 21 Haziran 2021 tarihinden itibaren,
  • Yedek hak sahipleri 30 Haziran 2021 tarihinden itibaren T. Halk Bankası AŞ. yetkili Şube’lerinden geri
  alabilecektir.
  Başvuru Formu ile yukarıda yer alan belgeler eksiksiz olarak Bankaya teslim edilecektir. Eksik evrak ibraz
  edenler kuraya katılma haklarını kaybedeceklerdir.
  3) ÖDEME BİLGİLERİ:
  Peşinat ve Vade Seçenekleri:%25 peşinat bedeli için 180 ay vade
  Taksit Ödeme Başlangıç Tarihi: Konut teslim tarihini takip eden ay
  Taksit Ödeme Periyodu: Ayda bir
  Borç Bakiyesi Güncelleme Periyodu: Yılda iki kez (altı ayda bir, Ocak –Temmuz)
  Güncelleme Oranı: Bir önceki 6 aylık dönemdeki, Memur maaş artış oranı, Yİ-ÜFE ve TÜFE oranlarından en
  düşük olan
  İlk Dönemsel Artış Tarihi: Konut teslim tarihine göre İDARE’ce belirlenecektir.
 9. Hak sahiplerine konutlar, başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar seçecekleri peşinat ve vade seçeneği ile
  taksitlendirilecek olup, peşinat sözleşme imzalama aşamasında tahsil edilecektir.
 10. Konutların peşinat bedeli üzerinden %0,5 (binde beş) banka komisyonu ve banka komisyonu üzerinden
  yüzde %5 (yüzde beş) BSMV satış aşamasında Banka tarafından tahsil edilecektir.
 11. Konutların satış fiyat ve koşulları ilgili Banka Şubelerinde ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığının web sayfası
  (www.toki.gov.tr) aracılığıyla duyurulmaktadır. En düşük ve en yüksek fiyatlar ile alternatifli ödeme koşulları
  aşağıda sunulmaktadır.

  5) KONUT ALMA HAKKI VE KONUT BELİRLEME KURASI:
 12. Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme Kurası, noter huzurunda; Banka ve İdare yetkilileri denetiminde
  gerçekleştirilecektir. Kura çekiliş yeri ve programı daha sonra açıklanacaktır.
 13. Kurada konut sayısı kadar asil alıcı belirlenecek olup aynı anda asil alıcıların konutları da kura ile
  belirlenecektir.
 14. Kura sırasında 30 adet yedek hak sahibi belirlenecektir.
 15. Satışa sunulan konut sayısından daha az başvuru olması durumunda kura çekilişi yapılmayacaktır. Başvuru
  şartlarını sağlayan hak sahipleri kategorilerinin önceliğine ve başvuru sıralamasına göre İdarenin hazırlayacağı ve
  ilan edeceği program doğrultusunda konut seçim ve sözleşme imzalama işlemlerini İdarenin belirleyeceği
  bloklar/konutlar arasından gerçekleştireceklerdir.
 16. Diğer başvuru sahipleri, İdaremiz genel uygulamalarında olduğu üzere başvuru sayısına göre gerektiği takdirde
  kura ile belirlenecektir.
 17. Kura sonucu konut satın alma hakkı kazananlar, sözleşme imzalama aşamasında kendi aralarında becayiş (konut
  değişikliği) yapabileceklerdir.
  6) SÖZLEŞME İMZALAMA İŞLEMLERİ VE SÖZLEŞME AŞAMASINDA İBRAZ EDİLECEK
  BELGELER:
  Sözleşme imzalama tarih ve yeri yukarıda belirtilmiştir.
  Sözleşme aşamasında ibraz edilecek belgeler:
 18. Başvurulan projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olanların kimlik ibrazı yeterlidir. Kayıtlı olmayanlar için
  Nüfus Müdürlüklerinden alınacak son 1 (bir) yıldır projenin yer aldığı ilde ikamet ettiğini gösterir belge.
 19. Hane halkı gelirinin en fazla net 7.500.-TL olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri,
  • Başvuru sahibi evli ise kendisi ve eşinin ayrı ayrı gelirini kanıtlayan belge (tabi olarak çalıştıkları sosyal
  güvenlik kurumundan çalıştığına dair alınan belge ile maaş bordroları vb.)
  • Başvuru sahibi veya eşi çalışmıyorsa Sosyal Güvenlik Kurumundan çalışmadığına dair belge
  • Belge getirmeyenlerin hakları iptal edilecektir. Gerekli görüldüğünde ek belge istenebilecektir.
  7) OTURMA KOŞULU ve DEVİR İŞLEMLERİ:
  Alt gelir grubu projelerinde hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konutlarını borçları bitene kadar
  devredemeyeceklerdir.
  Ayrıca, sözleşme imzalanan konut için borç bitene kadar, alıcının veya ailesi için ikamet koşulu aranacak
  olup, alıcının, kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi
  halinde sözleşmeleri feshedilecektir.
  Gerçeğe aykırı beyanda bulunulması halinde, kurada hak sahibi olanların konut alma hakları iptal
  edilecektir. Sözleşme imzalanmış ise sözleşmeleri feshedilerek gerekli hallerde ödenen peşinat tutarları irat
  kaydedilecek ve ödenen taksit tutarları masraflar tahsil edildikten sonra faizsiz olarak iade edilecektir.
  8) YAPI RUHSAT TARİHİ
  Proje yapı ruhsat tarihi: 14.08.2020
  9) CAYMA VE SÖZLEŞMEDEN DÖNME HAKKI
  Konut alıcısı, sözleşmenin kurulduğu tarihten itibaren on dört gün içinde, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve
  cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.
  Konut alıcısı, gayrimenkulün fiili tesliminden evvel teslim süresi içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeden
  sözleşmeden dönme hakkına sahiptir.
  10) KONUTUN TESLİM TARİHİ
  Konutlar sözleşme imzalama tarihinden itibaren 36 ay içerisinde teslim edilecektir. Satış bedelleri KDV hariç
  bedeller olup, 3065 sayılı yasa kapsamında geçerli KDV oranı üzerinden Katma Değer Vergisi tutarı konutun
  teslimi öncesinde peşin tahsil edilecek, ayrıca vade sonuna kadar altı aylık artış dönemlerinin başında borç
  bakiyesine uygulanan artış tutarı üzerinden KDV tahsil edilecektir.
  11) GENEL GİDERLERE KATILMA
  Konut tesliminden sonra ALICI, Yönetim Planı ve KMK’da öngörülen ortak giderlerden bağımsız bölüme
  (GAYRİMENKUL) isabet eden miktarları, toplu yapı alanındaki ortak tesislere ilişkin giderleri ve blok aidatlarını
  anahtar tesliminin gerçekleştiği veya teslim ihbarında belirtilen sürenin içinde bulunduğu aydan geçerli olmak
  üzere her ay yapı/site yönetimine ödeyecektir. Alıcı bağımsız bölümü teslim almamış olsa dahi aidat ve ortak alan
  giderlerini ödemekle yükümlüdür.
  İdare gerek görmesi halinde satışa sunulan konutlardan bir kısmını veya tamamını satıştan çekmeye yetkilidir.
  Gayrimenkul Satış İşlemleri Özel Hukuk Hükümlerine tabidir.
  İnternet sayfamızda yayımlanan planlar tanıtım amaçlıdır. Konutların brüt ve net m² büyüklükleri satış listelerinde
  gösterilmiştir. Brüt ve net m² hesabı yürürlükteki son İmar Yönetmeliğindeki kriterlere göre yapılmaktadır. Net m²
  hesabı sıva imalatının yerinde uygulama kalınlığına göre farklılık gösterebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir