GenelHaberlerToki-Emlak Konut

TOKİ SİLİVRİ KONUT VE İŞYERİ AÇIK ARTTIRMA SATIŞI

AÇIK ARTIRMA SATIŞ DUYURUSU
(MUHTELİF İŞYERİ ve KONUT)
İdaremiz mülkiyetinde bulunan 240 adet taşınmaz 17 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirilecek Açık
Artırma (teklif alma) ile satışa sunulmuştur.
Satış işlemlerine yönelik reklam, tanıtım, pazarlama ve satış organizasyonu hizmetleri Emlak
Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. tarafından yerine getirilecektir.
Açık Artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası
A.Ş. tarafından yürütülecek olup, başvurular/teminatlar anılan Bankaların tüm şubeleri aracılığı ile
kabul edilecektir. Bununla birlikte, teklif alma sonrası Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalatma
işlemleri yine anılan Bankalar tarafından belirlenecek Temerküz Şubeler aracılığı ile yürütülecektir.
Ayrıca, açık artırma (teklif alma) gününde de başvuru kabul edilecektir.

Başvuru için detaylı bilgilere https://www.toki.gov.tr/satis/files/projects/20201130T0917041269.pdf den ulaşabilirsiniz.


BAŞVURU SIRASINDA NELER GEREKECEK
Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olan ve 18 yaşını doldurmuş olan gerçek kişiler ile Türkiye
Cumhuriyeti kanunlarına uygun kurulmuş tüzel kişilikler başvuru yapabilecektir.

 • Fotoğraflı nüfus cüzdanı,
 • Vatandaşlık kimlik ve Vergi sicil numaraları,
 • Yetkili Banka Şubelerine Nakit olarak;
  muhammen bedeli 99.999.- TL ye kadar olanlar için 5.000.-(Beşbin) TL,
  muhammen bedeli 100.000 – 499.999.- TL’ye kadar olanlar için 10.000.-(Onbin) TL,
  muhammen bedeli 500.000 – 999.999.- TL’ye kadar olanlar için 50.000.-(Ellibin) TL,
  muhammen bedeli 1.000.000.- TL ve üstünde olanlar için 100.000.-(Yüzbin) TL,
  katılım teminatı ödemek zorundadırlar.
 • Başvuruların vekaleten yapılması durumunda, ilzama, teklif vermeye, ihaleye katılmaya, ihale
  bedelini ödemeye, tüm belgeleri düzenleme, imzalama, beyan ve taahhütlerde bulunma yetkisini
  içeren vekaletname,
 • Başvuru bir tüzel kişilik adına yapılacak ise, Şirketin yetki belgesi ve yetkili kişinin vekalet ile
  imza sirküleri.
  (Alıcılar başvuru sırasında “Açık Artırma Satış Şartnamesi”ni imzalayacaklardır.)
  ÖDEME KOŞULLARI:
   Taşınmazların vade seçenekleri ek tabloda yer almaktadır.
   Ek tabloda yer alan ve hemen teslimli olarak satışa sunulan projelerde; Taşınmazlar mevcut
  durumu ile satışa sunulmuş olup, alıcılar taşınmazı görmüş, beğenmiş ve kabul etmiş
  sayılacaktır. İdarece bu taşınmazlarda herhangi bir tadilat ve onarım yapılmayacaktır.
   Muhammen bedeller bütün projeler için KDV hariç olarak belirlenmiş olup, vadeli işyeri satışları
  Gayrimenkul Satış Sözleşmesinde belirtilen satış bedeli ve teslim tarihine kadar gerçekleşen
  dönem artışları toplamı üzerinden hesaplanan tutar esas alınarak 3065 sayılı yasa kapsamında
  geçerli KDV oranı üzerinden hesaplanan Katma Değer Vergisi tutarı, taşınmazın tesliminden
  sonraki vadelere yayılarak tahsil edilecek, ayrıca vade sonuna kadar altı aylık artış dönemlerinin
  başında borç bakiyesine uygulanan artış tutarı üzerinden hesaplanan KDV tutarı kalan vadelere
  yayılarak, peşin işyeri satışları ile konutların satışlarında ise projenin teslimi aşamasında peşin
  olarak tahsil edilecektir.
   Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalama aşamasında sözleşmeye ilişkin (tek nüsha) damga
  vergisi, ihale karar pulu ile vb. giderler alıcı tarafından ödenecektir.
   Vadeli İşyeri/konut satışlarında taksit borç bakiyesi, vade süresince her altı ayda bir (Ocak ve
  Temmuz), teslim ve artış oranı bilgilerini içeren tabloda yer alan artış oranları uygulanarak
  hesaplanır ve alıcı tarafından ödenir. İlk taksit ödeme tarihi sözleşme imzalama tarihini takip eden
  bir sonraki ay olup, söz konusu satışlar ile ilgili ilk artış uygulaması Temmuz 2021 tarihinde
  realize edilecektir.
   Vadeli satışlarda belirlenen peşinat oranları asgari oranlar olup, dileyen alıcılar kredilendirilen
  borç bakiyelerini düşürebilmek amacıyla satış tarihinde ek peşinat ödemesi hakkına sahiptir.
   Satış işlemlerine yönelik reklam, tanıtım, pazarlama ve satış organizasyonu hizmetleri Emlak
  Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. tarafından yerine getirilecektir. Bu çerçevede, tekliflerin
  İdareye iletilmesi aşamasında alıcı adaylarının, Emlak Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.’nin
  KDV Hariç satış bedeli üzerinden alınan %2 (yüzdeiki) + KDV (%2 komisyon bedelinin %18’i)
  oranındaki komisyon bedelini yatırması gerekmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir